Kindermishandeling


Daar staat ze achter het raam 
Mooie ringen 

Dure armband

Maar haar echte ketting is onzichtbaar

Loesje

Het went nooit….

Child AbuseVanuit eigen ervaring en doordat ik zo’n 25 jaar binnen de jeugdhulpverlening actief ben geweest, is het voor mij een feit wat kindermishandeling is en welke impact dat heeft op alle betrokkenen.  Ik heb veel gezien en gehoord en kijk nergens meer van op, alleen zal er nooit sprake van gewenning bij mij zijn en ook het getroffen kind zal er nooit écht aan kunnen wennen dat het mishandeld wordt. Zeker vanuit de wetenschap dat niet ieder kind het zal kunnen navertellen, kan kindermishandeling nooit een gewenning zijn.

Wat is kindermishandeling?

Bij kindermishandeling denken we allemaal altijd eerst aan slaan, terwijl dat alleen een van de vormen van kindermishandeling is en dat gaat verder dan een mep verkopen. Er zijn namelijk vijf vormen van kindermishandeling, en dat zijn;

  • Help [transparant]Geestelijke en/of Emotionele mishandeling
  • Lichamelijke verwaarlozing
  • Seksueel misbruik
  • Lichamelijke mishandeling
  • Emotionele en/of Geestelijke verwaarlozing

Deze vormen van kindermishandeling verdienen nader uitleg en dat zal ik hieronder per vorm doen. Nadat ik eerst wat verder ingegaan ben op wat kindermishandeling in juridische termen inhoud.  Want er is namelijk ook een wettelijke definitie van wat kindermishandeling is en dat is niet voor niets. Maar laten we eerst eens kijken wat de Nederlandse wet zegt daarover:

“Elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel.”

Sinds 8 maart 1995 is deze wet in Nederland actief en houdt in dat kindermishandeling als strafbaar feit gezien kan worden. Helaas weten we dat met elkaar maar al te best, gezien het grote kinderleed waarmee me via de media op gezette tijden geconfronteerd worden. Het is verleidelijk om dat soort excessen als een soort ‘ver-van-mijn-bed-show’ te zien, terwijl het zich soms toch aardig dichtbij af kan spelen……

Geestelijke en/of Emotionele mishandeling

4874-kindermishandelingIn de vorige blog – Emotioneel geweld – is er al enigszins uitleg gegeven aan wat deze vorm van kindermishandeling in zou kunnen houden. Zoals de foto hiernaast al aangeeft, is het (stelselmatig) uiten van -dagelijkse – kleinerende, denigrerende en kwetsende opmerkingen een vorm van geestelijke mishandeling, die het emotionele leven van het kind dusdanig beïnvloedt dat het – zoals dat officieel heet – ‘met de ondergang bedreigd wordt.’ De uitlatingen hebben meestal betrekking op factoren die buiten het kind liggen, zoals “je bent precies je vader! Ook zo’n…..” Wat ook voorkomt is dat volwassenen zulke hoge eisen stellen, dat het voor het betreffende kind onmogelijk is om de gestelde doelen te kunnen behalen.

de-cirkel-van-geweld021Psychisch geweld, zoals dat voorkomt bij huiselijk geweld en heeft een groot effect op het welzijn van kinderen. We maken allemaal wel eens ruzie, maar op het moment dat er behoorlijke schreeuw- en vechtpartijen ontstaan en er geweld is, dan is dat zeer belastend en noemen we dat kindermishandeling. Ik heb wel eens een jongen gesproken, die me vertelde iedere avond op de trap te zitten bidden, in de hoop dat z’n ouders die avond geen ruzie zouden maken.

Lichamelijke verwaarlozing

KlokNiet iedereen is in staat om kinderen voldoende eten te geven, in ieder geval niet de dagelijkse basale levensbehoeften te vervullen en dat is een vorm van lichamelijke verwaarlozing. Kinderen teveel of te weinig voedsel toedienen hoort daar allemaal bij, zoals het alle dagen eten van patat, of ander eenzijdig voedsel dat een chronisch tekort aan voedingsstoffen betreft.

Kinderen die medische zorg wordt onthouden, vallen ook binnen deze categorie. Bij medische zorg, hoort ook de tandarts, zodat kinderen met een gezond gebit geen hartklachten e.d. kunnen ontwikkelen (onthouding van tandzorg heeft namelijk meer gevolgen dat je zou denken). Verder zijn kinderen die te lang met verwondingen e.d. blijven rondlopen ook slachtoffer van lichamelijke verwaarlozing.

Seksueel misbruik

media_xl_721738Seksueel misbruik is een beladen vorm van kindermishandeling, vooral omdat het hier niet zozeer gaat dat men onmachtig is om iets te veranderen aan de situatie, – en dus de kindermishandeling te stoppen is, of beter nog te voorkomen – maar het gaat er bij deze vorm van kindermishandeling juist om dat er sprake is van machtsmisbruik, waardoor het slachtoffer geen mogelijkheid heeft om aan het seksuele geweld te ontkomen. Dat maakt dat het in zeer grote mate ingrijpt op het kinderleven en alles wat zich daarna afspeelt.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag is ook een vorm van kindermishandeling en heeft vaak door de dreigende werking ervan een zelfde effect als bij seksueel misbruik. Grensoverschrijdend is het bijvoorbeeld op jonge leeftijd bekijken van pornografisch beeldmateriaal en ook het betasten van kinderen is een vorm van seksueel misbruik.

Lichamelijke of fysieke mishandeling

kindermishandelingJe kind bewust ziek maken en het allerlei (onnodige) behandelingen laten ondergaan is een vorm van fysieke mishandeling. Zo ook het (met opzet) verwonden van het kind, zoals via slaan, schoppen, stompen en laten vallen van kinderen, valt daar ook onder. Soms gebeurd deze lichamelijke vorm van kindermishandeling door het gebruik van een riem of andere toebehoren (ik wil niemand op ideeën brengen) en dat wordt gezien als mishandeling met voorbedachte rade, omdat men eerst een attribuut erbij haalt, waarover nagedacht is en is daardoor een extremere vorm van kindermishandeling.

De frase; “Ik heb vroeger ook wel eens een tik gehad en ben daar niet slechter van geworden!” wordt vaak als reden voor de zogenaamde ‘pedagogische tik’ gehanteerd. Dat zou inderdaad kunnen, je wordt er alleen ook niet beter van! Omdat de persoon die je in principe het meest zou kunnen vertrouwen, tegelijk met die mep, aan het kind het signaal geeft dat de belangrijke volwassene je pijn kan doen. het kind heeft namelijk geen weet van wat pedagogisch is of niet en onthoudt alleen dat hij/zij vanuit het niets opeens een klap krijgt en snapt niet waarom dat is. Wat mij betreft bestaat een pedagogische tik dan ook niet en hebben we het ook in zo’n situatie nog altijd over een vorm van kindermishandeling.

Emotionele en/of Geestelijke verwaarlozing

TraanJe kind geen aandacht geven en het compleet aan zijn/haar lot overlaten, is een vorm van verwaarlozing op het emotionele vlak. het kind zal zich weinig waard voelen en depressieve gevoelens ontwikkelen, waardoor het kind zichzelf ook zal gaan wegcijferen. met alle gevolgen van dien.

Kinderen zijn tot hun achttiende in Nederland leerplichtig en dienen dagelijks naar school te gaan, de verantwoordelijke ouder heeft als taak die schoolgang te verzorgen en op latere leeftijd in ieder geval te stimuleren. Ik ben wel eens bij een moeder geweest die geen enkele schooldag in staat was om bijtijds haar bed uit te komen en zodoende haar kinderen naar school te brengen, of er in ieder geval voor te zorgen dat haar kinderen bijtijds op school arriveerden en aangezien er geen vader in beeld was, kwamen die kinderen óf te laat op school, óf helemaal niet. Met als gevolg dat de kinderen niet of nauwelijks onderwijs kregen.

Wat is nou het probleem?

‘Wie de jeugd heeft, die heeft de toekomst’, is een bekend spreekwoord die op waarheid berust, want als we nu in onze kinderen op een positieve manier investeren, dan krijgen ze de mogelijkheid of in ieder geval de kans om in de toekomst; een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij en zo’n kans, daar heeft ieder kind recht op, het heeft immers niet zelf om het leven gevraagd.

Rugzak met stenenKindermishandeling in welke vorm dan ook, staat iedere mogelijkheid op een kansrijke toekomst in de weg.
Iedereen draagt een ‘rugzakje’ met zich mee, waarin alle ervaringen die we mee maken vanaf de conceptie, zullen zien als het vullen of leegmaken van dat (on)bewuste rugzakje. Dat betekent dat kindermishandeling – wat altijd een negatieve ervaring – is door de vorm zal bepalen hoe groot de steen is die er in dat rugzakje terecht komt. Sommige stenen zijn loodzwaar en worden al naar gelang het duurt steeds zwaarder worden, waardoor het kind steeds meer gebukt gaat onder de situatie waarin met de mishandeling wordt geconfronteerd.

Relatieplein & Signs of Safety

Stay SafeEen logische vraag is wat Relatieplein met kindermishandeling te maken heeft, want het is geen instantie die zich met kindermishandeling bezig houdt. Dat klopt helemaal, want Relatieplein richt zich op het verbeteren van relaties en niet specifiek op het bovenstaande.

Stel nu dat je weet dat een (ex)partner, zoon of dochter, of een andere naaste; kinderen mishandelt en je wil dat niet bij instanties melden omdat dit een negatief effect heeft op jullie relatie. Dan kan het een juiste stap zijn om samen met Relatieplein op een veilige manier te werken aan een betere toekomst voor iedereen. Want wanneer we samen werken en met elkaar gaan kijken naar de mogelijkheden die er zijn, dan zorgt Relatieplein er via haar werkwijze vanuit de ‘Signs of Safety’ ervoor dat dit proces voor iedereen een win-win situatie zal zijn.  Zonder oordeel en vooral vanuit het oogpunt dat we samen veel meer kunnen bereiken dan helemaal alleen!

▂▃▄▅▆▇█▓▒░(❣◡❣) STAY SAFE (❣◡❣)░▒▓█▇▆▅▄▃▂

Coaching Familylogo

Reageren op een blog? Dan kan hier!

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s